+4 021 402 3927; +4021 402 3935

Calendar

 • 01/01/2017 – 15/07/2017 – Preinscriere online

  • Preinscrierea online a candidatilor nu este obligatorie dar este recomandata pentru simplificarea procedurilor de inscriere la secretariatul facultatii.

   Pentru candidatii care urmeaza procedura de preinscriere online pana pe data de 09/07/2017, ora 23:59, se acorda o reducere de 10% la plata taxei de inscriere.

   Preinscrierea online se face cu ajutorul formularului de preinscriere.

   Situatia preinscrierilor online este disponibila in sectiunea "Situatie preinscrieri" din website-ul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti.


 • 10/07/2016 – 15/07/2016 – Inscriere

  • Inscrierea candidatilor se face zilnic, intre orele 9:00-16:00, la secretariatul facultatii, din corpul L, parter, din campusul "Polizu" (Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, 011061, Bucuresti, GPS: 44.447336, 26.077815 - vezi harta interactiva din sectiunea "Contact").

   Lista documentelor necesare la inscriere este disponibila in sectiunea "Admitere > Admitere licenta - Documente necesare".

   Dupa semnarea fisei de inscriere la secretariat, optiunile privind facultatile si domeniile preferate nu mai pot fi modificate, indiferent de situatie.

   Taxa de inscriere poate fi restituita doar in cazul in care candidatul isi retrage dosarul inainte de incheierea etapei de inscrieri.

   Situatia inscrierilor este disponibila in sectiunea "Situatie inscrieri" din website-ul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti.


 • 19/07/2016 – Afisarea rezultatelor preliminare

  • Se afiseaza la sediul facultatii si online (in sectiunea "Admitere > Admitere licenta - Noutati") urmatoarele liste:
   - lista candidatilor declarati admisi la Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor
   - lista candidatilor care indeplinesc baremul minim de admitere, admisi prin redistribuire la alte facultati
   - lista candidatilor declarati admisi prin redistribuire de la alte facultatii (in ordinea mediilor, fara a se specifica domeniile pe care au fost declarati admisi)
   - lista candidatilor care nu indeplinesc baremul minim de admitere
   - lista locurilor vacante

   Candidatii pot depune contestatii la secretariatul facultatii in intervalul orar 8:00–12:00.

   Rezultatele contestatiilor se afiseaza in aceeasi zi, la ora 14:00, la sediul facultatii si online (in sectiunea "Admitere > Admitere licenta - Noutati").


 • 19/07/2016 – 20/07/2016 - Inmatriculare

  • Candidatii declarati admisi trebuie sa se prezinte la secretariatul facultatii in vederea inmatricularii in anul I de studii. Este necesara prezentarea documentului de identitate si a diplomei sau adeverintei de bacalaureat, in original.

   Orarul de lucru este 8:00-18:00.

   In ziua de 19/07/2016, in intervalul orar 8:00-14:00, candidatii admisi prin redistribuire se prezinta la faculatea unde au fost admisi, pentru a completa optiunile pe domenii in ordinea preferintelor. Fiecare candidat semneaza un document similar fisei de inscriere, in care sunt specificate aceste optiuni. Se aplica algoritmul de distribuire pe domenii, izolat pentru fiecare facultate, numai candidatilor admisi prin redistribuire la acea facultate si care au completat optiunile pe domenii. Candidatii care nu se prezinta pentru a specifica optiunile sunt alocati pe un domeniu disponibil la facultatea respectiva. La ora 16:00 se afiseaza lista candidatilor admisi prin redistribuire, pe domenii, conform optiunilor exprimate, in ordinea mediilor de concurs, la sediul facultatii si online (in sectiunea "Admitere > Admitere licenta - Noutati"). Incepand cu ora 16:00, candidatii admisi prin redistribuire se prezinta la faculatea unde au fost admisi, in vederea inmatricularii.

   Candidatii declarati admisi, care nu se prezinta pentru procesul de inmatriculare, sunt eliminati din concurs, iar locurile lor devin vacante.

   Taxa de inmatriculare este de 50 lei.


 • 29/07/2017 – Afisarea situatiei cu candidatii admisi si inmatriculati

  • Incepand cu ora 8:00, se afiseaza la sediul facultatii si online (in sectiunea "Admitere > Admitere licenta - Noutati") urmatoarele liste:
   - lista candidatilor admisi si inmatriculati, pe domenii
   - lista locurilor vacante

   In intervalul 8:00-12:00, candidatii respinsi cu barem la facultatea de baza, care nu au avut optiuni de redistribuire, precum si cei redistribuiti si inmatriculati sau neinmatriculati la alte facultati, pot depune o cerere pentru ocuparea locurilor ramase vacante la FACULTATEA DE BAZA. Pe cererea de ocupare a unui loc vacantat, candidatii admisi prin redistribuire si inmatriculati trebuie sa obtina VIZA FACULTATII LA CARE S-AU INMATRICULAT.


 • 29/07/2017 – 30/07/2017 - Ocupare locuri vacante

  • Se aplica algoritmul de la rezultate preliminare, cu precizarea ca la ocuparea locurilor vacante pot participa, pe baza cererii depusa la decanatul facultatii unde au sustinut probele, candidatii:
   - respinsi cu barem nedistribuiti la nici o facultate (deoarece nu au completat optiuni de redistribuire sau optiunea de redistribuire nu a fost onorata datorita mediei); - admisi prin redistribuire si inmatriculati la alte facultati.

   Se afiseaza lista candidatilor admisi pe locurile vacante, pe domenii, la sediul facultatii si online (in sectiunea "Admitere > Admitere licenta - Noutati").

   Pe data de 29/07/2017, in intervalul orar 14:00-18:00 si pe data de 30/07/2017, in intervalul orar 8:00-12:00, candidatii declarati admisi pe locurile vacante se prezinta la secretariatul facultatii unde au fost declarati admisi, in vederea inmatricularii in anul I de studii. Este necesara prezentarea documentului de identitate si a diplomei sau adeverintei de bacalaureat, in original.

   Taxa de inmatriculare este de 50 lei.

   Candidatii admisi prin redistribuire, care nu se inmatriculeaza pana la sfarsitul acestei etape, sunt eliminati din concurs, iar locurile lor devin vacante.


 • 30/07/2017 – Afisarea rezultatelor finale

  • Incepand cu ora 13:00, se afiseaza la sediul facultatii si online (in sectiunea "Admitere > Admitere licenta - Noutati") urmatoarele liste:
   - lista candidatilor admisi si inmatriculati, pe domenii;
   - lista locurilor vacante, pe domenii.