+4 021 402 3927; +4021 402 3935

Documente necesare

Lista documentelor necesare la admiterea la programele de studii de masterat din Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor este urmatoarea:
- doua fotografii, realizate recent, format 3x4 cm, color, pe hartie fotografica;
- diploma de bacalaureat, in original;
- diploma de licenta, in original (candidatii din promotia 2017 pot fi inscrisi si pe baza adeverintei de absolvire in original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii si a mediei de la examenul de diploma/licenta);
- foaia matricola/suplimentul la diploma in original, numai in cazul se prezinta diploma de licenta;
- copie a certificatului de nastere;
- copie a Cartii de Identitate;
- adeverinta medicala tip, eliberata de un cabinet medical, din care sa rezulte ca solicitantul este apt medical;
- copie a certificatului de casatorie (daca este cazul);
- chitanta de plata a taxei de admitere;
- fisa de inscriere tip (obtinuta de la Comisia de Admitere).

Toate documentele trebuie sa fie depuse intr-un dosar din carton, de tip plic.