+4 021 402 3927; +4021 402 3935

Documente necesare

Pentru inscrierea la concursul de admitere in invatamantul universitar de masterat, candidatii vor prezenta la inscriere un dosar plic, care trebuie sa contina urmatoarele documente:

1. fisa de inscriere tip, obtinuta de la Comisia de admitere a facultatii, in care se va mentiona sub semnatura si raspundere proprie toate datele solicitate (in fisa de inscriere nu se admit modificari, adaugiri sau stersaturi);

2. doua fotografii, realizate recent, pe hartie fotografica, color, format 3x4 cm;

3. diploma de bacalaureat, in original;

4. diploma de licenta/inginer sau echivalenta acesteia, in original (candidatii din promotia 2019 pot fi inscrisi si pe baza adeverintei de absolvire in original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii si a mediei de la examenul de diploma/licenta);

5. foaia matricola/suplimentul la diploma in original, numai in cazul se prezinta diploma de licenta/inginer;

6. certificatul de nastere, in copie legalizata;

7. adeverinta medicala tip, eliberata de un cabinet medical, din care sa rezulte ca solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candideaza;

8. certificatul de casatorie, in copie legalizata (daca este cazul);

9. buletin/carte de identitate, in copie;

10. chitanta de plata a taxei de admitere, obtinuta de la secretariatul facultatii.