+4 021 402 3927; +4021 402 3935

English

Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor organizeaza studii universitare de doctorat in domeniile Stiinte Ingineresti - Inginerie Chimica si Stiinte Exacte - Chimie.

Informatii cu privire modul de organizare a studiilor universitare de doctorat, la metodologia de organizare a admiterii la studiile universitare de doctorat, precum si alte informatii utile se gasesc in sectiunea dedicata studiilor universitare de doctorat a website-ului Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti.

Toate formularele pentru documentele necesare pe perioada participarii la studiile de doctorat sunt disponibile in sectiunea "Documente utile"


Consiliul Scolii Doctorale

Director
Membru, responsabil pentru sectiunea web a Scolii Doctorale
Membru
Membru
Membru
Membru consultant
Membru consultant
Membru consultant
Membru doctorand
Membru doctorand
Secretariatul Scolii Doctorale

Secretar
Avizier

26
09/2019

In urma examenelor desfasurate in lunile iulie si septembrie, au fost admisi in Scoala Doctorala "Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor" 71 de studenti doctoranzi fara taxa si 3 studenti doctoranzi cu taxa. Lista acestora, impreuna cu indrumatorii lor, poate fi consultata aici.

17
09/2019

In atentia tutror celor inscrisi la sesiunea de admitere la studiile universitare de doctorat, sesiunea august-septembrie, 2019: datele de examen sunt 19 si 20 septembrie, iar lista comisiilor si programarea pe ore si sali sunt disponibile aici.

20
07/2019

Prima etapa prevazuta in "METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII LA PROGRAMELE POSTDOCTORALE DE CERCETARE AVANSATĂ ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI", s-a incheiat pe 19 iulie, 2019, ora 16. Au fost inscrisi, pentru colocviul de admitere la programul postdoctoral de cercetare avansata care se va desfasura in SD CASM, 27 de doctori ingineri/doctori chimisti. Lista celor inscrisi, care include si programarea acestora pentru sustinerea in fata comisiei de evaluare a programului de studii postdoctorale, poate fi accesata aici. Comisia de evaluare este formata din prof. dr. ing. Lavric Vasile (presedinte), prof. dr. ing. Ianculescu Adina (membru) si prof. dr. ing. Teodorescu Mircea (membru). Comisia de solutionare a contestatiilor este formata din prof. dr. ing. Ion Alina Catrinel (presedinte), prof. dr. ing. Badanoiu Alina (membru) si prof. dr. ing. Stan Raluca (membru).

13
06/2019

Toate informatiile necesare pentru participarea la concursul de admitere la doctorat in anul universitar 2019-2020 se afla pe site-ul UPB. Informatiile privind numarul de comisii de examinare pentru admiterea la studiile doctorale in cadrul Scolii Doctorale "Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor", precum si componenta acestora, sunt disponibile aici.

19
02/2019

Pe data de 15 februarie 2019, dosarul de autoevaluare IOSUD-UPB a ajuns la ARACIS, in conformitate cu angajamentul conducerii UPB, asumat de CSUD. Consiliul SD multumeste tuturor conducatorilor de doctorat care au raspuns cererilor formulate de consiliu in perioada de redactare a rapoartelor SD CASM (responsabil V. Lavric), respectiv domeniilor Chimie (responsabil A. C. Ion) si Inginerie Chimica (responsabil M. Teodorescu). In mod special, Consiliul SD le multumeste colegelor Raluca Stan si Oana Parvulescu pentru efortul absolut remarcabil pe care l-au depus in alcatuirea bazei de date cuprinzand activitatea fiecarui conducator de doctorat in ultimii cinci ani, fara de care redactarea rapoartelor ar fi fost imposibila.

07
02/2019

In data de 06 februarie 2019 a avut loc sedinta CSUD, in care a fost validat Regulamentul Scolii Doctorale “Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor” din IOSUD-UPB, care poate fi consultat in sectiunea Documente utile, unde mai poate fi gasit si Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Studiilor Universitare de Doctorat in Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti.

07
02/2019

In data de 22 ianuarie, 2019, de la ora 16, a avut loc Adunarea Generala a conducatorilor de doctorat afiliati SD CASM, in sala D018, avand ca unic punct pe ordinea de zi discutarea si aprobarea prin vot a Regulamentului Scolii Doctorale “Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor” din IOSUD-UPB. Dupa dezbateri care au durat mai bine de doua ore, Adunarea Generala a conducatorilor de doctorat a aprobat, cu o singura abtinere, forma finala a Regulamentului Scolii Doctorale “Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor” din IOSUD-UPB, cu amendamentele propuse in urma dezbaterilor. Regulamentul Scolii Doctorale “Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor” din IOSUD-UPB va fi prezentat, pentru aprobare, Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din IOSUD-UPB.

07
02/2019

In data de 16 ianuarie, 2019, a avut loc, de la ora 12, Adunarea Extraordinara a Consiliului Scolii Doctorale CASM, dedicata organizarii, la nivelul CSD, a pregatirii documentatiei si intocmirii rapoartelor de autoevaluare, urmare a declansarii procedurii de evaluare/reacreditare a IOSUD-UPB, a scolilor doctorale componente, respectiv, a domeniilor de studii doctorale aferente. La adunare au participat, in calitate de invitate fara drept de vot, d-na prof. dr. ing. Raluca Stan si d-na conf. dr. ing. Oana Parvulescu. In urma discutiilor colegiale s-a decis ca Raportul de autoevaluare pe domeniul Chimie sa fie intocmit de d-nele prof. dr. ing. Alina Catrinel Ion si prof. dr. ing. Adelina Ianculescu, Raportul de autoevaluare pe domeniul Inginerie Chimica sa fie intocmit de d-nul prof. dr. ing. Mircea Teodorescu si d-na prof. dr. ing. Daniela Berger, iar Raportul de autoevaluare pentru Scoala Doctorala CASM sa fie intocmit de d-nul prof. dr. ing. Vasile Lavric. D-nele prof. dr. ing. Raluca Stan si conf. dr. ing. Oana Parvulescu s-au oferit sa ajute CSD prin centralizarea si structurarea informatiilor necesare legate de activitatile conducatorilor de doctorat, respectiv, doctoranzilor din SD CASM pe perioada 2014-2018. De asemenea, s-a decis ca d-l prof. dr. ing. Vasile Lavric sa refaca Regulamentul de functionare a SD CASM, in acord cu Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Studiilor Universitare de Doctorat in Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, adoptat de Senatul UPB in data de 13 decembrie 2018, si sa-l trimita spre consultare colegilor din CSD pana la Adunarea Generala a conducatorilor de doctorat.

13
01/2019

In sedinta Senatului Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti din data de 13 decembrie 2018 a fost aprobat, prin vot, "Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Studiilor Universitare de Doctorat in Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti".

30
11/2018

In urma modificarilor aduse programului de studii universitare de doctorat, documentele "SD-B - Program de pregatire bazat pe studii universitare avansate", respectiv "SD-D - Evaluare a programului de studii universitare avansate", sunt inlocuite cu "Model 2018-2019 plan de invatamant pentru program de studii universitare avansate", respectiv "Model 2018-2019 de evaluare a programului de studii universitare avansate".

02
10/2018

In sesiunile 2-4 iulie, respectiv, 17-18 septembrie, au avut loc concursurile de admitere la doctorat, organizate de Scoala Doctorala "Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor", in sase comisii. Au fost admisi 71 de studenti doctoranzi in ciclul III de studii fara taxa, si un student doctorand cu taxa. Lista doctoranzilor admisi poate fi consultata aici.

In conformitate cu Decizia 192 din 27/09/2017 privind criteriile de acordare a burselor doctorale, a fost stabilita lista cu studentii doctoranzi care vor primi burse, prin consultarea conducatorilor de doctorat din cele sase comisii.

Le dorim succes noilor membri ai Scolii Doctorale "Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor".


Arhiva Avizier